Hizmetlerimiz

Ofisimizde Yerli ve Yabancı kurumsal şirketlere yönelik olarak butik tarzı hizmet verilmektedir. (Butik tarzından kastımız, şirketin yönetimi ve muhasebe ekibi ile  iyi ve sürekli bir iletişim içerisinde bulunarak uyum ve sıkı takip ile, işlemler yapılmadan önce tüm süreçlerin değerlendirilerek eyleme geçmeden önce değerlendirme ve toplantılar yaparak işlemlerin kanunlara uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak, vergi planlamasını doğru ve yönetilebilir yapmak)

Bu bağlamda,  

Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz ve yorumların yapılarak şirketlerin  muhasebe işlem ve raporlamalarında verimliliğine katkı sağlamaktır. 

Mali Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Yatırım Teşvik Danışmanlığı
 • Bağımsız Denetim
 • KDV Çözümleri ve KDV İadeleri
 • Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylı Vergiler Danışmanlığı
 • Mali Müşavirlik Hizmetleri (Orta ve büyük ölçekli şirketler)
 • Risk ve Fırsat Analizleri
 • Vergi ve Gümrük Uyuşmazlıklarında Destek Hizmetleri
 • Vergi Yönetim Hizmetleri
 • Hissedarlar ve Yönetim Kurulları ile ilgili Hizmetler
 • Bireysel Vergileme Çözümleri ve Hizmetleri
 • Şirket Evliliklerine Yönelik Birleşme,Tam ve Kısmi Bölünme ve Devir Hizmetleri
 • Nevi Değişikliği
 • Şirketler Hukuku Hizmetleri
 • Yabancı personel ve yöneticilere yönelik vergi danışmanlığı

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi